Domenii de competenta

DREPTUL MUNCII

 • Membrii cabinetului nostru dau dovada de o cunoastere aprofundata a problemelor ridicate de legislatia muncii intrucat actionam atat pentru angajati cat si pentru angajatori, intelegand problemele din ambele puncte de vedere.
 • Activitatile noastre in domeniul dreptului muncii vizeaza redactarea de contracte individuale de munca, negocierea si redactarea contractelor colective de munca, consilierea juridica a angajatorilor cat si a angajatilor cu privire la problemele pe care le ridica raporturile de munca, in special cele privind desfacerea contractului de munca cu respectarea conditiilor legale, reprezentarea si asistarea angajatorului in fata instantelor judecatoresti de drept al muncii, precum si redactarea de regulamente interne si fise ale postului.
 • De asemenea, oferim consultanta in ceea ce priveste sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
 • Oferim consultanta atat pentru patronate, cat si pentru sindicate:
- patronate, consultanta acordata in cadrul societatilor se extinde si in domeniul drepturilor si obligatiilor personalului salariat si colaborator, angajat de catre societate;
- sindicate, consultanta in domeniul infiintarii si desfasurarii activitatii organizatiei, redactarea actelor constitutive, realizarea procedurii complete de infiintare si orice probleme care tin de relatiile cu patronatul.

DREPT PENAL SI DREPT PROCESUAL PENAL

 • Cabinetul ofera consultanta legala, asistenta juridica si reprezentare atat partii vatamate cat si celor responsabili de savarsirea faptei, in faza de urmarire penala cat si in faza de judecata.
 • In timpul desfasurarii urmaririi penale clientii nostri sunt asistati in fata organelor de cercetare penala, reprezentate atat de sectiile de politie cat si de parchet, dar si cu ocazia efectuarii expertizelor dispuse in cauza.
 • Activitatea noastra in cea de-a doua faza procesuala, desfasurata in fata instantelor judecatoresti, consta atat in asistarea cat si in reprezentarea clientilor. Totodata intocmim plangeri penale si promovam caile de atac impotriva hotararilor judecatoresti.
 • In activitatea desfasurata abordam aspecte referitoare infractiunilor ce variaza de la cele privind integritatea persoanei sau a patrimoniului, etc. cuprinse in codul penal si pana la cele prevazute in legi speciale.

DREPTUL FAMILIEI

 • In domeniul dreptului familiei oferim asistenta si reprezentare in cadrul proceselor de divort, incredintare minori, stabilirea pensiilor de intretinere, precum si in cadrul celor ce vizeaza partajarea bunurilor comune. Un aspect special de care se ocupa membrii cabinetului in ultima perioada este cel reprezentat de domeniul adoptiilor.
 • De asemenea oferim consultanta si in problemele de drept international privitoare la relatiile de familie.


DREPT COMERCIAL

 • Cabinetul se implica in mecanismul negocierilor pentru realizarea unor contracte pe masura cerintelor partilor. Fara a neglija detaliile legislatiei in vigoare, ne concentram asupra aspectelor esentiale comerciale, ajutandu-i pe clientii nostri sa incheie contracte avantajoase cu consumatorii, prestatorii si celelalte parti din contract.
 • In domeniul societatilor comerciale, asiguram clientilor consultanta legala necesara pentru infiintarea de societati comerciale ( inclusiv obtinerea avizelor si redactari de acte ) modificarea actelor constitutive, achizitia de parti sociale sau actiuni. Cabinetul ofera asistenta juridica si in cazul procedurilor de fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare, faliment.
 • Cabinetul asigura de asemenea asistarea si/sau reprezentarea juridica a clientilor in litigiile dintre asociati sau dintre societate si acestia atat in faza concilierii directe ( procedura prealabila sesizarii instantelor judecatoresti) cat si in fata instantelor judecatoresti si/sau a institutiilor publice.
 • Oferim consultanta legala la intocmirea contractelor comerciale, inclusiv redactarea, negocierea si obiectiuni la contractele propuse clientului de catre partenerii contractuali.
 • In functie de cerintele cauzelor incredintate asiguram reprezentare in fata institutiilor publice, de exemplu - Administratia Financiara, Camera de Munca, Oficiul Concurentei, etc., precum si in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj

DREPT BANCAR

 • Membrii cabinetului nostru ofera asistenta juridica in domeniul bancar clientilor in probleme legate de interpretarea si aplicarea normelor bancare, in redactarea de contracte de credit/ facilitati de creditare si de garantii aferente acestora, in operatiuni de credit ipotecar, in redactarea de contracte privind tranzactiile cu instrumente financiare derivate, in operatiuni cu bilete la ordin, cambii si cecuri, in redactarea de scrisori de credit si, nu in ultimul rand, in probleme legate de infiintarea, autorizarea si modificarile intervenite in structura societatilor bancare si de credit, inclusiv in preluarea de pachete de actiuni ale acestora.
 •  Oferim asistenta juridica, reprezentare si indeplinim procedurile si formalitatile privind constituirea si autorizarea societatilor bancare si a caselor de economii pentru domeniul locativ, atat in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, cat si cu Oficiul Registrului Comertului, precum si monitorizarea derularii contractelor si operatiunilor bancare, indeosebi a creditelor si acordarea de asistenta la recuperarea debitelor pe cale amiabila sau judecatoreasca.

DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL

 • Oferim servicii de reprezentare in fata instantelor de judecata, clientilor persoane fizice cat si clientilor persoane juridice implicati in probleme de natura civila pe tot teritoriul Romaniei. Totodata consiliem cu privire la toata paleta de potentiale probleme ce se pot transforma in conflicte juridice. Experienta ne ofera capacitatea si cunostintele necesare instrumentarii litigiilor in fata tuturor instantelor, la orice nivel de organizare judecatoreasca, inclusiv in cazul celor mai complexe dispute de natura civila, comerciala sau administrativa.
 •  O serie de probleme juridice, cum sunt cele privind redactarea si incheierea contractelor civile speciale, constituirea, exercitarea, apararea drepturilor reale, publicitatea imobiliara, obligatiile civile, contractele civile, drepturile succesorale, reprezentarea drepturilor reale si stingerea obligatiilor contractuale, executarii silite, isi gasesc solutii optime atat in faza consultantei, cat si in cea a asistentei si reprezentarii in fata instantelor.
 •  Un capitol aparte in problemele de drept civil de care se ocupa cabinetul nostru este cel al recuperarii proprietatilor nationalizate in perioada comunista.

Home Domenii de Competenta

Principii

Giurea si Kehaiyan - Cabinetele de avocatura grupate urmaresc o abordare ampla si complexa a fiecarui caz in parte - pornind de la identificarea si individualizarea cerintelor specifice ale clientilor si pana la acordarea de consultanta legala si servicii de indrumare.

Alatura-te Echipei

Suntem permanent preocupati de descoperirea unor tineri avocati care se pot adapta cu usurinta mediului de lucru dintr-un cabinet de avocatura.

Pentru cei interesati sa devina membrii ai echipei noastre, trimiteti o scrisoare de intentie insotita de CV prin fax, sau email la adresa: office@keh.ro